Näyttelyalue

Näyttelyalue

Näyttelyalueen kartta (pdf, 867 kb)

Näyttelyalueen kartta

Talonäyttely on toteutettu uudelle modernille Länsi-Lintulan asuinalueelle, joka sijaitsee aivan Lintulan asuntomessualueen vieressä.  Länsi-Lintulaan on pyritty saamaan tiivistä ja nykyajan kysyntää vastaavaa asumista.  

Näyttelyalueen tontit ovat n. 450 - 500 neliön suuruisia, mikä on Valkeakoskelle poikkeuksellisen pieni tonttikoko. Talojen täysin vapaa sijoittelu tonteille on mahdollistanut kuitenkin tehokkaan maankäytön. Talot on voitu sijoittaa lähes tontinrajoihin kiinni, jolloin tontin pinta-ala on saatu mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Tonttien aitaamisella jokaiselle kohteelle muodostuu oma yksityinen pihapiiri. 


Ideasuunnitelma / rakennusten sijoittuminen

Ideasuunnitelmia Länsi-Lintulan alueesta (pdf, 11 mt)
Lintulan kaupunginosa kartalla
Kaavaillustraatio
Asemakaava