Juusonniitty kuvattuna syksyllä.

Rakentaminen näyttelyalueelle

Näyttelyalueen rakentamista ohjaavat tietyt velvoitteet, jotta alue toteutuu kokonaisuutena tapahtumaan mennessä. Tällä sivulla kerrotaan rakentajan oikeuksista ja velvollisuuksista liittyen talonäyttelyalueen rakentumiseen.

Näyttelyyn osallistujan velvollisuudet

Talonäyttelyalueelle rakentavan tulee allekirjoittaa näyttelysopimus viimeistään ensimmäisessä rakennuslupamenettelyn työpajassa. Ensisijainen velvollisuus on näyttelyyn osallistuminen ja talojen esittely näyttelyn ajan. Talojen ja pihojen tulee olla valmiit näyttelyn alkaessa ja kohteen tulee olla sisustettu. Asuminen näyttelykohteessa ei ole mahdollista ennen näyttelyn päättymistä.

Suunnitteluvaiheessa rakentajien kanssa sovelletaan työpajamenettelyä, jossa rakennusvalvonnan kanssa pohditaan parhaita mahdollisia ratkaisuja kohteen toteuttamiselle. Alueen rakentamisessa suositaan uusiutuvia energiamuotoja ja vähintään B-energialuokan taloja. Kohteessa tulee olla varauduttu uusiutuvan energian käyttöön ottamiseen. Ekologisuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön kannustetaan myös tonttihintojen alennusperusteissa.

Rakentajan tulee toimittaa kaupungille materiaalia tapahtuman markkinointiin ja markkinoida myös itse kohdettaan. Näytteilleasettaja voi kutsua kohteeseensa myös muita yhteistyökumppaneita ja alinäytteilleasettajia esittelemään tuotteitaan. Alinäytteilleasettajat tulee hyväksyttää Talonäyttelyn organisaatiolla ennen tapahtuman alkua. Osallistujien tulee noudattaa näyttelynjärjestäjän ohjeita, joista on kerrottu yksityiskohtaisemmin näyttelyohjelmassa ja näyttelysopimuksessa. Rakennuslupaa ei ole mahdollista saada ennen kuin näyttelysopimus on allekirjoitettu.

Rakentaminen on mahdollista aloittaa kunnallistekniikan puolesta viimeistään 1.6.2023.

Rakentamista ohjaavat kaavamääräykset

Rakentamista näyttelyalueella ohjaa kolme kaavamääräystä. Katon muodon tulee olla harjakatto, mutta myös murrettu ja epäsymmetrinen harjakatto kelpaavat. Katemateriaalin tulee olla väriltään tumma. Rakennuksen julkisivuvärityksen tulee olla vaalea ja luonnonmukainen. Muita kaavamääräyksiä alueella ei ole eikä rakennustapaohjeet sääntele alueella rakentamista.

Maaperäselvityksen mukaan alueelle rakennettavat pientalot eivät lähtökohtaisesti tarvitse suuria massanvaihtoja tai rakennusten perustamista tukipaalujen varaan. Kuitenkin rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa maaperän tutkimisesta.

Viimeksi muokannut: Nieminen Siiri