Juusonniityn kaava on valmistunut

Juusonniityn asemakaava hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 19.9.2022. Asemakaavamuutoksella laajennetaan Valkeakosken pohjoispuolen tonttitarjontaa yli 40 tontilla.

Juusonniitty sijaitsee Valkeakosken kaupungin pohjoispuolella, Juusonrannan ja Matinmäen asuinalueiden sekä lukion ja ammattikorkeakoulun vieressä. Tähän saakka Juusonniityn alue on ollut avointa niittyaluetta, josta myös nimi Juusonniitty tulee. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on vastata tonttien kysyntään Valkeakosken pohjoispuolella, joka on kaupungin voimakasta kasvusuuntaa.

Juusonniityn asemakaava-alueen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3,9 hehtaaria, joka on jaettu 43 tonttiin. Tonteista 41 on omakotitontteja ja kaksi AP-tontteja, joille voi rakentaa joko pari- tai rivitalon. Kaavan mukaan eri tonteilla olevien rakennusten väliin jää vähintään 8 metria vapaata tilaa.

Alueen tonttikoot ovat noin 500-700 neliötä pois luettuna kaksi pari- tai rivitalotonttia. Tonttien rakennusoikeudet ovat 220-250 neliötä. Kaavalla ei juurikaan ohjata alueen rakentamista eikä rakennustapaohjeita ole. Ainoastaan katon muoto ja väri sekä rakennusten julkisivuväritys on määritelty ennalta. Katon muodon tulee olla harjakatto, mutta myös epäsymmetrinen ja murrettu harjakatto ovat sallittuja. Katteen värin tulee olla tumma. Rakennuksen julkisivuväritys on määritelty vaaleaksi ja luonnonmukaiseksi.

Tonttihaku alkaa 23.1.2023. Olethan ajoissa liikkeellä, jotta saat suositun alueen tontin omaksesi!