Juusonniityn yhdyskuntatekniikka rakentuu vähähiilisesti

Kesäinen maisemakuva Juusonniitystä.

Juusonniityn alueen yhdyskuntarakentamisessa minimoidaan haitalliset ympäristövaikutukset käyttämällä kierrätys- ja uusiomateriaaleja sekä hyödyntämällä alueen rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita paikan päällä.

Alkuvuodesta alkanut yhdyskuntatekniikan rakentaminen Juusonniityllä toteutetaan resurssitehokkaasti ja hiilidioksidipäästöjä vähentäen. Resurssiviisautta edistetään mallintamalla hankkeen työvaiheet ja materiaalitarve mahdollisimman tarkasti jo ennen rakentamisen aloittamista.

”Kaikki on mallinnettu. Tällä pyritään välttämään turhaa kaivuuta ja materiaalin käyttöä”, kertoo suunnitteluinsinööri Ville Pietikäinen Valkeakosken kaupungilta.

Alueen rakentamisessa hyödynnetään betonimursketta kaupungin omista purkukohteista. Mallinnusten kautta voidaan laskea toiminnalla saatuja päästövähennyksiä.

”Korvaamalla katurakenteiden jakava kerros päästöttömällä uusiomateriaalilla kuten betonimurskeella on hankkeessa hiilipäästöjen vähentämispotentiaalia yhteensä noin 21 000 hiilidioksidiekvivalenttikiloa, eli vajaa 20% koko hankkeen päästöistä”, Pietikäinen jatkaa.

Lisäksi alueen rakentamisesta syntyvistä ylijäämämaista rakennetaan paikan päällä kumpurakenne meluvalliksi. Näin voidaan säästää ylijäämämaiden kuljetuksesta aiheutuvat päästöt, jotka olisivat kyseisessä hankkeessa noin 5 000 kgCO2e. Juusonniitylle sijoittuvaan kumpurakenteeseen on alueen nimen mukaisesti tarkoitus istuttaa niittyä. Niitty sitoo hiiltä maaperään, edistää luonnon monimuotoisuutta ja ylläpitää kaupungin viheryhteyksiä. Niittykumpu on samalla myös verrattain kustannustehokas ja helppohoitoinen maisemaelementti.

Valkeakosken kaupunki kuuluu hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon ja on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Talonäyttelyn 2024 yhtenä teemana on ekologisuus.

Katso lisää Valkeakosken ilmastovahdista: Juusonniityn vähähiilinen yhdyskuntarakentaminen